0183 - 615 414 info@heveto.nl

Zelfverklaring

Hierbij verklaren ondergetekenden, namens Heveto B.V., de Code ‘Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasserbranche’ te onderschrijven en toe te passen binnen haar organisatie.

Om de visie en de uitgangspunten van deze code 'Verantwoordelijk Marktgedrag' te realiseren, worden door de organisatie inspanningen geleverd worden op het gebied van goed opdrachtgeverschap, werkgeverschap en opdrachtnemerschap.

Vanaf de doelstellingen voor 2016 heeft Heveto in haar organisatie de volgende resultaten geboekt:

 • Continuering van het OSB-Keurmerk en continuering van haar inschrijving in het Register Normering Arbeid.
 • Continuering van het VCA:2008 5.1 certificaat.
 • Certificaat 'Bediener voor hoogwerkers' door ca. 40% van de medewerkers behaald.
 • Verbetering van efficiency op de werkvloer, 'In één keer goed' door vóóraf juiste instructie te geven en goede middelen te verstrekken aan de uitvoerende medewerkers.

Naast de uitgangspunten voor goed werkgever- en opdrachtnemerschap, welke gevormd worden door zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar zijn, zijn speerpunten voor 2017:

 • Continuering certificaten en inschrijvingen; OSB-Keurmerk, NEN-4400-1 en VCA*.
 • Doorgaan met verbetering van efficiency op de werkvloer; 'In één keer goed' door medewerkers vóóraf te instrueren over het gebruik van juiste middelen en hulpmiddelen.
 • In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen aandacht blijven houden voor verdere uitbouw van gebruik van milieu vriendelijke reinigingsmiddelen.

Onze visie zal gericht blijven op het behouden van een goede organisatie van arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden voor de hele keten.

 • heveto04
 • heveto06
 • heveto07
 • heveto01
 • heveto09
 • heveto02
 • heveto10
 • heveto08
 • heveto03
 • heveto05